Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat bepaalde informatie, mede door wijziging van wet- of regelgeving, verouderd of niet meer correct is. Tevens geldt dat de inhoud van deze website niet is gericht op gebruik door bezoekers in een ander land of andere jurisdictie dan Nederland.

De op de website aanwezige gegevens zijn bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De gegevens dienen dan ook niet te worden opgevat als vervanging van een professioneel advies of oordeel van een accountant of belastingadviseur. Derhalve dienen op grond van deze informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies. Voor een advies raden wij u altijd aan contact op te nemen met een van onze accountants of adviseurs.

Heidinga Accountants is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op, of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

De bezoeker dient zich daarnaast te realiseren dat bepaalde links op de website van Heidinga Accountants leiden naar informatie die niet door ons wordt aangeboden, gecontroleerd en/of bijgehouden. Heidinga Accountants aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op gelinkte websites.