NIEUWS

Gratis gezonde lunchmaaltijden?

Een werkgever heeft in de jaren 2017 en 2018 vanuit de bedrijfskantine gratis gezonde lunchmaaltijden aan de werknemers verstrekt. De werkgever heeft de kosten ondergebracht in de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Over het bedrag, dat niet in

Uitstel begindatum eco-activiteiten

Door het natte voorjaar kunnen sommige eco-activiteiten niet tijdig uitgevoerd worden. De minister van LNV heeft daarom besloten de begindatum van verschillende eco-activiteiten en het inzaaien van een groenbemester bij GLMC 6 uit te

Levering verhuurd pand

De levering van een nieuw vervaardigde onroerende zaak is van rechtswege belast met omzetbelasting en vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Als de verkrijger de nieuw vervaardigde zaak voor van omzetbelasting vrijgestelde prestaties gebruikt, kan hij

Openstelling Sabe-regeling

In 2023 is de Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE) voor het eerst opengesteld in het kader van het Nationaal Strategisch Plan (NS) en het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) 2023-2027. Doel is het ondersteunen