NIEUWS

Melden oneerlijke handelspraktijken bij ACM

Boeren, tuinders en vissers (leveranciers) hebben regelmatig last van oneerlijke handelspraktijken van grote afnemers. Voorbeelden hiervan zijn een te late betaling door de afnemer en het eenzijdig wijzigen van contracten door de afnemer. De Wet

Pachtkamer: pacht duurt een jaar langer

Een pachter en een verpachter sloten medio oktober 2016 een geliberaliseerde pachtovereenkomst voor een perceel grond van 3,5 hectare ten behoeve van een boomkwekerij. De overeenkomst was aangegaan voor de duur van zes jaar, met ingang van 1

Pachtkamer stelt hoge eisen aan medepacht

Als de pachter zijn werkzaamheden in het agrarisch bedrijf gaat afbouwen en in toenemende mate overlaat aan bijvoorbeeld zijn kind of kleinkind, kan de pachter daardoor in de problemen komen met zijn verpachter. Op de pachter rust namelijk de

Onderzaai vanggewas bij maïs

Als gevolg van de natte weersomstandigheden is dit jaar op veel bedrijven de maïs laat gezaaid. Daardoor is de kans groot dat het gewas op een later moment kan worden geoogst. Dit terwijl op zand- en lössgrond voor 1 oktober een vanggewas

Beloning meewerkende kinderen

Voor kinderen, die meewerken in de onderneming van hun ouders, bestaat een vereenvoudigde regeling om hen hiervoor te belonen. Dat is de zogenaamde kalenderjaarregeling (KJ-regeling). Het loon is aftrekbaar van de belastbare winst en leidt binnen