Leennorm hypotheek

De minister heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de leennormen voor hypothecair krediet voor 2024. Bij de vaststelling van de leennormen is het advies van het Nibud overgenomen.

Vanaf 1 januari 2024 is de maximale hypotheeklening mede

Team van Heidinga

Per 1 januari 2024 zal Jolien toetreden tot de maatschap. Jolien is nu zeven jaar fulltime werkzaam en inmiddels all-round geworden. Sinds 2021 is ze ingeschreven in het Accountantsregister. Ze zal zich meer met de advisering bezig gaan houden en u

Excreties veestapel boven plafond 2025

Uit een kwartaalrapportage van het CBS blijkt dat de excretie van de gehele Nederlandse veestapel volgens de momentopname in het derde kwartaal 472,2 miljoen kg stikstof en 146,5 kg fosfaat bedraagt. Dit is 3,5% onder het stikstofproductieplafond en

Vernietig vanggewas niet te vroeg

Vanggewassen worden om verschillende redenen ingezaaid:

als verplichting vanuit het mestbeleid na de teelt van maïs op zand- en lössgronden;
als verplichting vanuit het mestbeleid na de teelt van maïs op klei- of veengrond in met