Excreties veestapel boven plafond 2025

Uit een kwartaalrapportage van het CBS blijkt dat de excretie van de gehele Nederlandse veestapel volgens de momentopname in het derde kwartaal 472,2 miljoen kg stikstof en 146,5 kg fosfaat bedraagt. Dit is 3,5% onder het stikstofproductieplafond en

Vernietig vanggewas niet te vroeg

Vanggewassen worden om verschillende redenen ingezaaid:

als verplichting vanuit het mestbeleid na de teelt van maïs op zand- en lössgronden;
als verplichting vanuit het mestbeleid na de teelt van maïs op klei- of veengrond in met

Aanvullende acties mest nodig?

Het jaar vordert gestaag. De hoeveelheden aangewende meststoffen, de kern van het gebruiksnormenstelsel, liggen daarmee vast. Maar het is raadzaam om te kijken of er dit jaar nog aanvullende acties noodzakelijk zijn, zoals aanmelding