Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze nieuwe wet brengt een aantal belangrijke wijzigingen met zich mee op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens. Wij hechten grote waarde aan zorgvuldige omgang met persoonsgegevens, en informeren u graag over de belangrijkste zaken die u in het kader van de AVG over ons moet weten.

Website
Wij maken gebruik van deze website, enerzijds voor onze dienstverlening en anderzijds voor communicatie over onze dienstverlening en informatieverstrekking. Wij verzamelen via onze website geen gegevens van bezoekers; Bepaalde onderdelen van onze website (vermeld onder “inloggen”) worden beheerd door (sub-)verwerkers . De sub-verwerkers kunnen wel bezoekers en bezoekgedrag registreren, en bezoekers kunnen ook persoonsgegevens met ons delen via deze onderdelen van onze website.

Wij zijn Verwerkingsverantwoordelijke én Verwerker
Onze activiteiten zijn onder te verdelen in die van administratieve dienstverlener (administratie, belastingaangiften, loonadministratie, advies) en het opstellen van jaarrekeningen en afgeven van accountantsverklaringen.

Ten aanzien van onze werkzaamheden met betrekking tot het samenstellen van jaarrekeningen en accountantsverklaringen zijn wij op grond van de AVG (verwerkings-)verantwoordelijke. Voor de overige werkzaamheden zijn wij verwerker.
Als verantwoordelijke, maar ook als verwerker hebben wij in onze privacy verklaring vastgelegd welke gegevens wij verwerken, en hoe wij daar mee omgaan.

Privacyverklaring