Onderzaai vanggewas bij maïs

Als gevolg van de natte weersomstandigheden is dit jaar op veel bedrijven de maïs laat gezaaid. Daardoor is de kans groot dat het gewas op een later moment kan worden geoogst. Dit terwijl op zand- en lössgrond voor 1 oktober een vanggewas ingezaaid moet worden. Hetzelfde geldt voor percelen in met nutriënten verontreinigde gebieden, wanneer deelgenomen wordt aan derogatie. Er geldt een uitzondering als er uiterlijk 31 oktober een wintergraan wordt ingezaaid, die in het volgende jaar als hoofdteelt wordt gebruikt.

In 2021 is er uitstel verleend voor het inzaaien van een vanggewas, maar de toenmalige minister van LNV heeft daarbij destijds aangegeven dat in de toekomst het niet tijdig inzaaien van een vanggewas stevige juridische consequenties kan hebben.

Het is dus allerminst zeker dat er dit jaar opnieuw uitstel wordt verleend. Daarom moet overwogen worden om onderzaai van een vanggewas toe te passen. Dit kan ook een voordeel voor de eco-regeling opleveren. Daarvoor zal uiterlijk 15 juni in de Gecombineerde opgave aangegeven moeten worden dat deze eco-activiteit wordt toegepast.

Bron:Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | publicatie | 23-05-2023