Afweging BV of IB-onderneming

De keuze van de optimale rechtsvorm is een immer terugkerend vraagstuk. Er zijn per 1-1-2024 meerdere wijzigingen die gunstig zijn voor de bv.

  • De zelfstandigenaftrek gaat van €5.030 naar €3.750, dus nadeling voor de IB-ondernemer
  • De mkb-winstvrijstelling gaat van 14% naar 12,7%, dus nadeling voor de IB-ondernemer.
  • De arbeidskorting wordt fors verhoogd, wat gunstig kan zijn voor de bv omdat daarbij alleen het salaris tot de grondslag behoort.
  • In 2023 kon de IB-ondernemer zijn bedrijfspand afschrijven tot 50% van de WOZ-waarde. In 2024 wordt dit 100% van de WOZ-waarde. De IB en de VPB worden hiermee gelijk getrokken.
  • Bij de keuze voor de BV wordt de belasting in twee gedeelten betaald. De vennootschapsbelasting direct, de box-2-heffing (ab-heffing) zodra de winst door de BV uitgekeerd wordt. Het voordeel van het uitstellen het uitkeren van de winst door de BV is een renteverhaal.. Over het bedrag waarover nog niet met de fiscus hoeft te worden afgerekend, kan de aandeelhouder nog rendement behalen. Gezien de forse stijging van de rente zal dit rendement mogelijk hoger zijn dan in de afgelopen jaren. 
  • Het box 2-tarief tot €67.000 en in geval van partners €134.000 gaat naar 24,5%. Dit was tot dit jaar nog bijna 27%. Voor hogere bedragen wordt het 33%. 
Bron: | 06-12-2023