Excessief lenen van de eigen BV, vòòr eind van dit jaar actie vereist !

Op 1 januari 2023 is de wet excessief lenen bij de eigen BV in werking getreden. De eerste peildatum is 31 december 2023.

In de nieuwe wet geldt voor iedere aandeelhouder (ab-houder) een grens van maximaal van € 700.000. Deze grens geldt voor fiscale partners samen.

Daarnaast is de maatregel  van toepassing op schulden die zogenaamde verbonden personen (en hun partner) aan de bv hebben.  De verbonden personen zijn: bloed- of aanverwanten in de rechte lijn van de aandeelhouder of van zijn partner. Iedere verbonden persoon heeft een “eigen” drempel van € 700.000.

Het is overigens een misvatting om te veronderstellen dat door deze maatregel alle leningen met de eigen bv tot een bedrag € 700.000 nu zijn gevrijwaard van discussies met de Belastingdienst. De (her)kwalificatie van een lening/schuld hoger of lager dan € 700.000 blijft ook na 1 januari 2023 gewoon mogelijk. Ook bij eigenwoningschulden.

De maatregel heeft betrekking op alle schulden van de aandeelhouder aan de eigen bv.

De enige uitzondering zijn eigenwoningschulden, waarbij als voorwaarde wordt gesteld dat hypothecaire zekerheid is gevestigd ten behoeve van de eigen bv. Deze voorwaarde geldt niet voor eigenwoningleningen aangegaan tot en met 31 december 2022.

Het gedeelte van de schulden boven de € 700.000 wordt bij de aandeelhouder belast. (tarief 26,9% in 2023)

Aandeelhouders hebben tot 31 december 2023 dus wat huiswerk te verrichten om hun positie onder de loep te nemen. Een ab-heffing zal niet altijd gewenst zijn en daarom moet er gekeken worden naar mogelijkheden om dit te voorkomen.

Bron: | 10-05-2023