Hoger budget voor ecoregeling 2023

De deelnemers aan de ecoregeling, onderdeel van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), krijgen over 2023 alsnog de volledige vergoeding voor hun verduurzamingsactiviteiten. Aanvankelijk was € 200 per hectare (niveau goud), € 100 (niveau zilver) respectievelijk € 60 (niveau brons) beloofd. Door de zeer grote animo voor de nieuwe regeling dreigde het vaste GLB-budget met € 50 miljoen te worden overschreden. De Europese Commissie heeft nu goedkeuring gegeven om eenmalig € 50 miljoen uit de LNV-begroting te gebruiken, zodat alsnog de geplande bedragen kunnen worden uitbetaald.

Doordat Europese regelgeving niet toestaat om een overschrijding van het GLB-budget aan te vullen met geld uit de nationale begroting en omdat de hoogte van de hectarepremie werd gegarandeerd, dreigden de tarieven voor de ecoregeling een kwart lager uit te vallen dan gepland. Die korting wordt nu voorkomen. De Europese Commissie heeft toestemming gegeven om boeren voor deze tegenvaller te compenseren met staatssteun onder het tijdelijk staatssteunkader vanwege de oorlog in Oekraïne, waar ook de landbouw door is geraakt. De Eerste Kamer moet nog wel instemmen met de LNV-begroting, waarin de € 50 miljoen is opgenomen.

Boeren, die hebben deelgenomen aan de ecoregeling, kunnen de volledige vergoeding – die RVO eerder bekend heeft gemaakt – vanaf 1 april uitbetaald krijgen. De Europese compensatie voor 2023 is éénmalig. De minister van LNV is daarom nog met de sector in gesprek over hoe een tekort op het GLB-budget dit jaar kan worden voorkomen. Daarover moet vóór 1 maart duidelijkheid zijn. Dat is het moment waarop boeren weer kunnen intekenen voor de ecoregeling.

Bron:Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | publicatie | 20-02-2024