Investeringsaftrek voor milieu-vriendelijke of energiebesparende bedrijfsmiddelen

Ondernemers die investeren in bepaalde milieuvrien­delijke of energiebesparende bedrijfsmiddelen, kunnen in aanmerking komen voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) of de Energie-investeringsaftrek (EIA). Soms is aanvullend ook Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) mogleijk. De investe­ring moet daarvoor vermeld staan op de milieulijst of de energielijst. Deze lijsten worden jaarlijks aangepast.

Hoogte aftrek en afschrijving Milieuinvesteringen
De MIA komt bovenop de ‘gewone’ investeringsaftrek. De hoogte hiervan is afhankelijk van het aangeschafte bedrijfsmiddel en bedraagt 27%, 36% of 45%. Bepaal­de bedrijfsmiddelen kunnen daarnaast in aanmerking komen voor de Vamil-regeling. Met deze regeling kan 75% van de investering op een willekeurig moment af­geschreven worden.

Hoogte aftrek Energieinvesteringen
Het betreffende bedrijfsmiddel moet voldoen aan de eisen van de Energielijst. De investering moet mini­maal € 2.500 bedragen. Het percentage van de EIA bedraagt 45,5%.

Vervallen maatregelen door kortere terugverdientijden
In de Energielijst voor 2023 wordt rekening gehouden met de invloed van de fors hogere energieprijzen op de zogenoemde terugverdientijden van de opties. Sommige maatregelen komen niet langer voor EIA in aanmerking, omdat de korter dan 5 jaar is of omdat ondersteuning reeds via andere wegen plaatsvindt. 

Aanvragen
De EIA,  MIA en Vamil moeten binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichtingen worden aangemeld via het eLoket van de Rijksdienst voor On­dernemend Nederland. Het jaar van aangaan van de investeringsverplichtingen is bepalend voor welke mi­lieulijst van toepassing is. Per melding dient de inves­tering ten minste € 2.500 te bedragen om in aanmer­king te komen voor MIA of Vamil.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *