Kortere uitrijdperiode drijfmest op bouwland

De minister van LNV heeft al eerder aangekondigd dat met ingang van dit jaar pas vanaf 16 maart (was 16 februari) drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib mag worden uitgereden op bouwland. Tot op heden is de daartoe benodigde wetswijziging echter nog niet in werking getreden, maar de verwachting is dat dit in de eerste helft van februari zal gebeuren. Door deze maatregel zal de bemesting dichter op de inzaai van het gewas plaatsvinden en wordt tussentijdse uit- en afspoeling naar grond- en oppervlaktewater verminderd. Dit zou een positief effect op de waterkwaliteit moeten hebben. 

Voor een aantal gewassen is het vanwege de fysieke ontwikkeling van de plant nodig dat deze eerder bemest worden. Er zal nog een lijst gepubliceerd worden met gewassen die reeds vanaf 16 februari bemest mogen worden. Wanneer men deze gewassen al voor 16 maart wil bemesten, moet dit uiterlijk de dag voorafgaand aan het gebruik van drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib gemeld worden via mijn.rvo.nl.

Door deze wijziging komt waarschijnlijk de meldplicht voor de teelt van maïs op zand- en lössgronden te vervallen. Voor deze teelt gold immers al dat drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib pas vanaf 16 maart uitgereden mochten worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *