Los dubbelclaims percelen en landschapselementen op

De RVO hanteert een nieuwe werkwijze in het geval een perceel of een gedeelte van een perceel dubbel geclaimd wordt. In dat geval wordt dit perceel of perceelsgedeelte bij beide landbouwers niet meegeteld. Het is daarom raadzaam in onderling overleg met de andere landbouwer tot een oplossing te komen.

Het wrange van de nieuwe werkwijze is dat de landbouwer die de opgave correct heeft ingevuld, juist de dupe is van de buurman die een fout in zijn opgave heeft gemaakt. Een voorbeeld hiervan: een sloot tussen de percelen van landbouwer A en landbouwer B is voor de helft in eigendom van landbouwer A en voor de andere helft van landbouwer B. Beide landbouwers hebben hun eigen deel ook daadwerkelijk in gebruik. Landbouwer A geeft in de Gecombineerde opgave alleen zijn deel van de sloot op, conform de feitelijke situatie. Landbouwer B geeft echter per abuis de gehele sloot op. De consequentie van de nieuwe werkwijze van de RVO is dan dat het slootgedeelte van landbouwer A bij beide landbouwers niet meetelt. Daarentegen krijgt landbouwer B, die dus een foutieve opgave indiende, zijn gedeelte van de sloot gewoon toegewezen.

Bron:Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | publicatie | 08-11-2023