Niet uitgevoerde eco-activiteiten tijdig intrekken

In de Gecombineerde opgave moet voor de eco-regeling aangegeven worden welke eco-activiteiten dit jaar uitgevoerd worden. Deze aanmelding is mogelijk tot 15 juni. Door RVO.nl is steeds gecommuniceerd dat bij twijfel of een eco-activiteit uitgevoerd wordt, deze wel aangemeld kan worden en dat bij de uitbetalingsaanvraag (najaar 2023) pas aangegeven behoeft te worden welke eco-activiteiten daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

In vragen-en-antwoorden geeft RVO.nl echter nu aan dat het basisprincipe is dat alle wijzigingen zo snel als mogelijk moeten worden doorgegeven. Wanneer dit niet gebeurt, riskeert de aanvrager een waarschuwing of zelfs korting. Indien een opgegeven eco-activiteit niet wordt uitgevoerd, moet deze zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk tussen 15 oktober en 30 november ingetrokken worden. Wanneer op het moment (van de aankondiging) van een controle een eco-activiteit niet is uitgevoerd en ook niet is teruggetrokken, is het sanctieregime van toepassing. Alsnog intrekken zonder sancties (dan wel een eerste waarschuwing) na een (aangekondigde) controle is niet mogelijk vanwege bepalingen in de EU-verordeningen.

Bron:Overig | publicatie | 02-05-2023