Opgeven fosfaattoestand percelen in Gecombineerde opgave

Op gronden met een lagere fosfaattoestand mag, afhankelijk van de fosfaattoestand van het perceel, extra fosfaat gebruikt worden (fosfaatdifferentiatie). Daarvoor moet de fosfaattoestand van de percelen uiterlijk 15 mei opgegeven worden in de Gecombineerde opgave.

Geldigheid analyserapport

De analyse van de fosfaattoestand mag, uitgaande van de dag van bemonsteren, op 15 mei 2024 niet ouder zijn dan vier jaar.

Welke getallen?

Vanaf 2021 wordt de fosfaattoestand bepaald op basis van de P-Ca-Cl2-waarde (ook wel P-PAE) en de P-Al-waarde. Wanneer bij oudere analyses (gestoken tussen 16 mei 2020 en 31 december 2020) alleen de P-Al of Pw-getallen bekend zijn, mogen deze gebruikt worden. Als bij analyses van vóór 2021 zowel de oude (P-Al/Pw) als de nieuwe (P-CaCl2/P-Al) getallen bekend zijn, mag een keuze gemaakt worden.

Invullen fosfaattoestand

Om te kunnen deelnemen aan fosfaatdifferentiatie dient in de Gecombineerde opgave de fosfaattoestand per perceel ingevuld te worden. Wanneer dit niet gebeurt of wanneer een onjuiste fosfaattoestand wordt ingevuld, mag geen gebruik gemaakt worden van fosfaatdifferentiatie.

Bron:Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | publicatie | 24-04-2024

Opgeven fosfaattoestand percelen in Gecombineerde opgave

Op gronden met een lagere fosfaattoestand mag, afhankelijk van de fosfaattoestand van het perceel, extra fosfaat gebruikt worden (fosfaatdifferentiatie). Daarvoor moet de fosfaattoestand van de percelen uiterlijk 15 mei opgegeven worden in de Gecombineerde opgave.

Welke getallen?

Vanaf 2021 wordt de fosfaattoestand bepaald op basis van de P-Ca-Cl2-waarde (ook wel P-PAE) en de P-Al-waarde. Wanneer bij oudere analyses alleen de P-Al of Pw-getallen bekend zijn, mogen deze gebruikt worden. Als bij analyses van vóór 2021 zowel de oude (P-Al/Pw) als de nieuwe (P-CaCl2/P-Al) getallen bekend zijn, mag een keuze gemaakt worden.

Geldigheid analyserapport

De analyse mag, uitgaande van de dag van bemonsteren, op 15 mei 2023 niet ouder zijn dan vier jaar.

Invullen fosfaattoestand

Om te kunnen deelnemen aan fosfaatdifferentiatie dient in de Gecombineerde opgave de fosfaattoestand per perceel ingevuld te worden. Wanneer dit niet gebeurt of wanneer een onjuiste fosfaattoestand wordt ingevuld, mag geen gebruik gemaakt worden van fosfaatdifferentiatie.

Bron:Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | publicatie | 29-03-2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *