Proefproces over box 3-heffing beleggingen

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) maakt de gang naar de rechter om het forfaitair rendement van 5,5% op beleggingen in 2022 aan te vechten. Dat fictieve percentage ‘staat in schril contrast met cijfers van DNB waaruit blijkt dat beleggers in 2022 een gemiddeld vermogensverlies van 14 procent hebben moeten slikken’, licht de vereniging de stap toe. ‘De VEB vindt die handelwijze in strijd met de uitgangspunten die de wetgever heeft gesteld voor vermogensrendementsheffing’.

‘Principiële kwestie’

De VEB zegt dat het om een principiële kwestie gaat. De belangenvereniging vindt dat het rendement op beleggingen over het afgelopen jaar op nul moet worden gezet. ‘Het kabinet blijkt helaas een hardleerse recidivist. Begrijp me goed, met beleggers hoef je geen medelijden te hebben. Ze bekijken een situatie en nemen een gecalculeerd risico en dat kan gunstig of minder gunstig uitpakken. Daar hoort wel bij dat beleggers moeten kunnen rekenen op een consequente omgeving in goede en slechte tijden. Dat is een vorm van rechtsbescherming die voor iedereen moet gelden, spaarders en beleggers. De overheid heeft ervoor gekozen rendement te belasten, dan moeten ze dat ook doen. En onbelast laten als het rendement er niet is, zoals over het afgelopen jaar. Naar draagkracht bijdragen aan de publieke zaak is een gedegen uitgangspunt, maar dat kan niet op basis van opportunistische ficties.’

Proefprocessen

Op dit moment maakt de VEB een inventarisatie van belastingplichtigen die vinden dat zij benadeeld worden door het fictieve rendement in box 3 van de inkomstenbelasting. Daar hebben zich al ongeveer 1100 leden voor aangemeld, zegt Everts tegen het FD. Daaruit worden een aantal zaken geselecteerd om proefprocessen mee te starten, die op die manier voor verschillende beleggers duidelijkheid kunnen verschaffen.

Bron: | 08-03-2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *