Terugbetaling Coronaschulden belastingdienst

Brief over terugbetaling coronabelastingschulden

Onlangs ontvingen veel ondernemers een brief van de Belastingdienst over hun openstaande coronabelastingschulden. Volgens deze brief zouden zij een achterstand in de aflossing hebben. Dit hoeft echter niet altijd het geval te zijn. 

Betalingsregeling.
Tijdens de coronacrisis hebben veel ondernemers uitstel gekregen voor het betalen van hun belastingschulden. Wellicht heeft ook uw onderneming hiervan gebruikgemaakt. De opgelopen belastingschuld moet sinds oktober 2022 worden terugbetaald in vijf jaar. Als het goed is, heeft u hierover in 2022 een brief van de Belastingdienst ontvangen met een overzicht van de schulden en een voorstel voor de betalingsregeling.

Brief ontvangen? 
Nu ontstond er onlangs commotie toen veel ondernemers een nieuwe brief van de Belastingdienst ontvingen, waarin staat dat zij zich niet aan de afgesproken betalingsregeling houden. Heeft u ook zo’n brief ontvangen? Zo ja, wat moet u nu doen?

Voorwaarden.
U moet allereerst vaststellen waarom u deze brief heeft ontvangen. Het kan zijn dat uw onderneming zich niet heeft gehouden aan de voorwaarden van de betalingsregeling. U kunt alleen gebruik blijven maken van de betalingsregeling als u:

  • sinds 1 oktober 2022 voldoet aan de nieuwe betalingsverplichtingen;
  • sinds 1 oktober 2022 de termijnen van de betalingsregeling op tijd betaalt.

Betalingsachterstand inlopen.
Heeft u zich inderdaad niet aan de betalingsregeling gehouden, zorg er dan voor dat uw onderneming de achterstanden zo spoedig mogelijk inloopt. Als dit financieel niet haalbaar is, dan kunt u het beste contact opnemen met de Belastingdienst om te bekijken of de betalingsregeling kan worden aangepast. Dit kan op de volgende manieren:

  • kwartaalbetaling: u mag per kwartaal in plaats van per maand betalen;
  • betaalpauze: u kunt één keer een periode van maximaal zes aaneengesloten maanden of twee aaneengesloten kwartalen stoppen met betalen;
  • verlenging betalingsregeling: de regeling wordt verlengd naar maximaal zeven jaar. Dit kan alleen bij schulden van minimaal € 10.000.

Heeft u zich inderdaad niet aan de betalingsregeling gehouden, zorg er dan voor dat u de achterstanden zo spoedig mogelijk inloopt. Als dit financieel niet haalbaar is, neem dan contact op met de Belastingdienst om te bekijken of de betalingsregeling kan worden aangepast. Er zijn ook brieven onterecht verzonden. De oorzaak daarvan ligt meestal in het gebruik van een verkeerd betalingskenmerk of omdat de meest recente betalingen nog niet zijn verwerkt door de Belastingdienst.  

Bron: | 08-03-2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *