Welke rente voor schuld DGA aan zijn BV ?

De afgelopen jaren zijn we gewend geraakt aan zeer lage rentes.  Als de DGA gld leent van zijn eigen BV dan kan de rente worden afgeleid van de zakelijke spaarrente van banken met een  opslag. Die opslag moet zakelijk zijn, en zal dan onder meer afhankelijk zijn van de privésolvabiliteit van de DGA. Daarnaast speelt ook het inkomen van de DGA en zijn totale schuld aan de BV uiteraard een rol.

Bij de drie grootbanken ligt de zakelijke spaarrente begin december 2023 op zo'n 1,5%. Voor deposito's zijn overigens rentes tot 3% te verkrijgen. Het lijkt ons echter verdedigbaar de rente voor de dagelijks opvraagbare rekeningen als uitgangspunt te nemen.  Dit betekent dat je bij een goede privésolvabiliteit op 2% uitkomt. Bij een slechte privé solvabiliteit zal de rente eerder richting de 4% of zelfs nog hoger gaan.

 

Bron: | 06-12-2023