Administratie diergeneesmiddelen door veehouders blijft aandachtspunt

De registratie van het gebruik van diergeneesmiddelen door veehouders blijft een aandachtspunt. Dat blijkt uit inspecties die de NVWA in 2022 heeft uitgevoerd. Van de 287 inspecties waren er 210 niet akkoord. Tijdens de inspecties bleek met name dat de administratieve verplichtingen niet goed nageleefd werden, zoals het juist en volledig invullen van het logboek en het VKI-formulier. De NVWA constateerde onder meer dat regelmatig diergeneesmiddelen met nul dagen wachttijd niet in het logboek en op het VKI-formulier worden vermeld, terwijl dit wel verplicht is.

Wat moet in het logboek worden opgenomen?

In het logboek moeten onder meer worden opgenomen:

  • het diergeneeskundig voorschrift van de dierenarts;
  • de datum van behandeling;
  • de naam van het diergeneesmiddel;
  • de toegediende hoeveelheid;
  • de naam en het adres van de leverancier,
  • aankoopbewijzen;
  • identificatie van het behandeld dier of de groep dieren;
  • de wachttijd (ook bij nul dagen) en
  • de duur van de behandeling.

Welke diergeneesmiddelen moeten vermeld worden op het VKI-formulier?

Op het VKI-formulier moeten alle geregistreerde diergeneesmiddelen vermeld worden, die voor een dier of een koppel dieren gebruikt zijn. Dit zijn alle diergeneesmiddelen met een wachttermijn, óók die met een wachttermijn van nul dagen. Naast antibiotica zijn dit bijvoorbeeld ook ontwormingsmiddelen, middelen tegen ectoparasieten, pijnstillers en ontstekingsremmers, vitamines en mineralen, diergeneesmiddelen zonder wachttijd, diergeneesmiddelen met de status ‘vrij’ en homeopathische diergeneesmiddelen.

Wat zijn de gevolgen?

Als een dier op het slachthuis wordt afgeleverd met een onjuist of onvolledig VKI-formulier, kan het dier worden geweigerd voor de slacht. Daarnaast kan het vinden van een spuitplek in het karkas zonder uitleg over medicijngebruik op het VKI leiden tot nader onderzoek en eventueel tot afkeuring van het vlees. Ook deze onderzoekskosten kan het slachthuis bij de houder in rekening brengen. Bovendien kan de NVWA een inspectie uitvoeren bij de veehouder. Afhankelijk of en welke overtredingen er op de veehouderij worden geconstateerd kunnen er naast waarschuwingen ook boetes worden opgelegd. De boetebedragen lopen al snel in de duizenden euro’s. Dit kan een houder gemakkelijk voorkomen door het diergeneesmiddelengebruik goed te administreren en juist op het VKI-formulier te vermelden.

Bron:Overig | publicatie | 25-07-2023