Melden oneerlijke handelspraktijken bij ACM

Boeren, tuinders en vissers (leveranciers) hebben regelmatig last van oneerlijke handelspraktijken van grote afnemers. Voorbeelden hiervan zijn een te late betaling door de afnemer en het eenzijdig wijzigen van contracten door de afnemer. De Wet oneerlijke handelspraktijken in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen (Wet OHP Landbouw) versterkt de onderhandelingspositie van boeren, tuinders en vissers tegenover grotere marktpartijen door oneerlijke handelspraktijken te verbieden. De Autoriteit Consument & Markt (ACM), de toezichthouder op deze wet, constateert op basis van de uitkomst van een enquête dat veel leveranciers onvoldoende op de hoogte zijn van hun rechten en dat veel mogelijke overtredingen niet bij de ACM worden gemeld.

Overtredingen vaak niet gemeld

Veel leveranciers willen het probleem eerst zelf proberen op te lossen met de afnemer. Daarbij speelt mee dat de leveranciers vrezen dat een melding bij de ACM hun relatie met de afnemer kan schaden. Ook de frequentie en omvang van de overtreding speelt een rol bij de keuze om wel of niet te melden. Als iets eenmalig is of weinig (financiële) gevolgen heeft, dan verwachten de leveranciers er niet zoveel last van te hebben en kiest men ervoor om geen melding te doen bij de ACM.

Wie kan een melding indienen?

Boeren, tuinders en vissers kunnen een melding doen bij de ACM, maar ook anoniem een signaal indienen. Daarnaast kan bijvoorbeeld ook een producentenorganisatie, brancheorganisatie of vereniging van leveranciers bij de ACM een melding doen. Op die manier hoeven individuele leveranciers die last hebben van hun afnemer, niet gelijk bekend te worden gemaakt.

Wat doet de ACM met meldingen?

Als een leverancier zich bij de ACM meldt, wordt dat niet meteen kenbaar gemaakt aan de afnemer. De ACM neemt eerst contact op met de leverancier en bespreekt zijn klacht en mogelijke stappen die hij of de ACM kan zetten. Indien onderzoek volgt, kan de ACM bijvoorbeeld vragen stellen aan de afnemer. En als het nodig is kan de ACM de afnemer verplichten zijn gedrag aan te passen of een boete aan de afnemer opleggen. De ACM houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met de gevolgen voor de relatie tussen leverancier en afnemer.

Bron:Overig | publicatie | 30-05-2023