Uitstel aanmelding eco-activiteiten tot 30 juni

Op 6 juni 2023 heeft de RVO.nl een e-mail gestuurd naar alle landbouwers, die zich hebben aangemeld voor de eco-regeling, nadat er een fout is ontdekt in het systeem. In de e-mail wordt gevraagd om in het aanmeldsysteem van de Gecombineerde opgave de percelen opnieuw te bevestigen. Door die actie geeft het systeem wel de correcte berekening van de eco-premie, gebaseerd op het bouwplan dat is opgegeven.

Landbouwers, die in de Gecombineerde opgave hebben aangegeven dat ze aan de eco-regeling deelnemen, krijgen na de sluiting van de opgave op 15 juni twee extra weken om aanpassingen te doen. Dat betekent dat alleen aanvragers van de eco-regeling tot 30 juni 2023 de tijd krijgen om eco-activiteiten toe te voegen. Daarmee kan ook de controle, die in het bericht van de RVO.nl wordt gevraagd, tot op die datum worden uitgevoerd. De minister van LNV wijst erop dat deze verlenging niet zonder risico’s is op een EU-conforme uitvoering. Maar de situatie vraagt de minister een balans te zoeken tussen het geven van extra tijd aan landbouwers en de noodzaak tijdig en gericht de noodzakelijke controles te kunnen uitvoeren.

De minister hecht eraan te benadrukken dat geen enkele aanvrager benadeeld wordt waar het gaat om de te ontvangen GLB-subsidies voor eco-activiteiten. Iedereen wordt vergoed voor de geleverde bijdrage en prestatie. Tegelijk geldt dat het sanctieregime in het eerste jaar wordt aangepast. Zo zullen bij het niet voldoen aan de nieuwe voorwaarden in principe waarschuwingen worden gegeven en geen sancties worden opgelegd. Dit geeft de kans te wennen aan het systeem. Ook kunnen administratieve fouten in het aanvraagproces worden hersteld tot 30 november 2023, zonder dat er sprake is van sancties. Met de gevraagde aanpassing wordt voorkomen dat pas bij uitbetaling blijkt dat de verwachte eco-premie in de samenvatting van de Gecombineerde opgave niet klopte.

Toelichting fout in systeem

Er is een fout in de eindberekening voor de eco-regeling opgetreden. Bij circa 9.000 aanvragers is mogelijk een andere categorie (goud, zilver, brons) getoond dan waar op basis van de aangegeven eco-activiteiten recht op was. De categorie kan in het beeldscherm dat de aanvrager ziet goed weergegeven zijn, maar eventueel ook hoger (bijvoorbeeld goud in plaats van zilver) of lager uitvallen. Het lijkt om circa 1.500 bedrijven te gaan waarbij er grote zekerheid is dat een te hoge categorie is getoond. De RVO.nl kan niet aangeven welke bedrijven in welke categorie vallen, waardoor een gerichte aanschrijving niet mogelijk bleek.

Sluitingsdatum

De sluitingsdatum van de Gecombineerde opgave blijft ongewijzigd 15 juni 2023.

Bron:Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | publicatie | 13-06-2023